thyssenkrupp Home Solutions er nå TK Home Solutions

Skip Navigation

Vilkår

Ved å bruke TK Home Solutions' nettsted samtykker du i følgende vilkår:

Generelt

Denne ansvarsfraskrivelsen regulerer din bruk av nettstedet vårt. Ved å bruke nettstedet samtykker du til å godta ansvarsfraskrivelsen i sin helhet og uten unntak. Hvis du ikke godtar vilkårene, kan du ikke bruke nettstedet. Ved spørsmål, ta kontakt med TK Home Solutions via vår kontaktside.

Ansvarsbegrensning for bruk av nettstedet vårt

TK Home Solutions har etter beste evne forsøkt å forsikre seg om at all informasjon på dette nettstedet er korrekt. Vi kan og vil imidlertid ikke garantere for fullstendigheten og nøyaktigheten til innholdet. Vi forplikter oss heller ikke til og gir ingen garantier for at nettstedet forblir tilgjengelig, eller at innholdet på nettstedet holdes oppdatert. Før du benytter deg av informasjonen på dette nettstedet, er det ditt ansvar å forsikre deg om at opplysningene er korrekte. TK Home Solutions påtar seg intet ansvar for hvordan du bruker informasjonen, med unntak av der det er pålagt ved lov.

I den grad det er tillatt etter gjeldende lovverk, fraskriver TK Home Solutions seg alt ansvar for alle fremstillinger, garantier og betingelser knyttet til dette nettstedet, bruken av nettstedet og informasjonen det inneholder. For at det ikke skal herske noen tvil, fraskriver TK Home Solutions seg også alle underforståtte fremstillinger og garantier i forbindelse med tilfredsstillende kvalitet, egnethet for bruk og/eller bruken av rimelig forsiktighet og ferdighet, uten begrensning.

TK Home Solutions forsøker ikke å fraskrive seg eller begrense sitt ansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller for annet ansvar som ikke kan fraskrives eller begrenses etter gjeldende lovverk.

Oppdateringer og endringer av denne ansvarsfraskrivelsen

TK Home Solutions kan revidere, endre eller oppdatere denne ansvarsfraskrivelsen fra tid til annen. Dette kan også innebære at informasjon legges til eller fjernes. Det er ditt ansvar å undersøke hvilken versjon som er oppdatert og som er gjeldende. Den reviderte versjonen skal gjelde fra og med publiseringsdato på nettstedet vårt.

Siden TK Home Solutions har utviklet dette nettstedet, eier vi de immaterielle rettighetene til det, sammen med alt innhold på nettstedet. Vi forbeholder oss alle rettigheter til nettstedet, og du har ikke lov til å kopiere eller reprodusere informasjonen uten vår tillatelse.

Fullstendig avtale (integrasjonsklausul)

Ingen andre avtaler, dokumenter eller fremstillinger enn dette dokumentet skal utgjøre del av denne avtalen. Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du i at denne ansvarsfraskrivelsen utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og oss. Du samtykker og godtar videre at denne ansvarsfraskrivelsen erstatter alle tidligere avtaler i forbindelse med din bruk av dette nettstedet.

Gjeldende lov og verneting

Denne ansvarsfraskrivelsen skal styres av og fortolkes i henhold til norsk lov og være eksklusivt underlagt den ikke-overførbare jurisdiksjonen til norsk domstol.