thyssenkrupp Home Solutions er nå TK Home Solutions

Skip Navigation

Vårt engasjement

Vårt engasjement
TK Home Solutions har et særlig ansvar for alle som direkte eller indirekte blir påvirket av arbeidet vårt.

Som en av Norges ledende spesialister innen adgangsløsninger, har TK Home Solutions et særlig ansvar ovenfor menneskene som direkte eller indirekte blir påvirket av arbeidet vårt. Dette ansvaret er gjenspeilet i de omfattende tiltakene vi har iverksatt for å beskytte mennesker og miljøet. For hver eneste avgjørelse vi tar, er det svært viktig for oss at vi også tar hensyn til virksomheten, samfunnet og miljøet.

Vi er en del av konsernet TK Elevator AG, som har en lang og vellykket tradisjon for samfunnsansvar. I tillegg til at vi tar ansvar for det som skjer hos datterselskapene våre, bidrar vi aktivt til å løse samfunnsproblemer og fremme en positiv utvikling i regionene der vi har virksomhet.

For å oppnå dette, støtter vi en rekke ideelle prosjekter, organisasjoner og initiativer innen kultur, vitenskap, utdanning og idrett, så vel som andre sosiale, veldedige og humanitære aktiviteter.

Vi mener at ansvarlig selskapsstyring med vekt på bærekraftig verdiøkning (selskapsstyring) og etterlevelse av lover, regler og interne retningslinjer (risikostyring) er viktige forutsetninger for ansvarlig atferd.


Nettverk og initiativer

Vi støtter The European Alliance for Corporate Social Responsibility, som nå samler over 230 virksomheter og organisasjoner fra hele Europa. Alliansen ble opprettet av EU-kommisjonen i 2006 for å fremme bedrifters samfunnsansvar.


Miljøengasjement

  • TK Home Solutions er opptatt av å spille en rolle når det gjelder å redusere forurensning og utslipp av klimagasser. Selv om vi vet at effekten av én enkelt, individuell innsats kan være liten, vil man kunne gange effekten med mange tusen hvis alle kommersielle virksomheter i verden følger etter. Miljøarbeidet vårt bygger på syv sentrale strategier:
  • Vi vil forbedre drivstofføkonomien i bilparken vår. TK Home Solutions bruker rundt 200 000 liter fossilt brennstoff hvert år. Målet er et gjennomsnittsforbruk på 0,63 liter per mil.
  • Vi vil forbedre energieffektiviteten i bygninger. TK Home Solutions bruker årlig rundt 50 MWh elektrisitet og rundt 500 MWh naturgass i driften. Vi har også økt bruken av energieffektive lyspærer, PIR-detektorer for rom som er lite i bruk og bygningsisolasjon. I tillegg har vi prøvd ut luftgardiner i dører og bygd om fabrikkoppvarmingssystemet vårt.
  • Vi vil øke bruken av vindkraft. Vindkraft er lett tilgjengelig i Teesside-området. Vi utreder muligheten til å installere en liten vindturbin for å redusere bruken av nettstrøm.
  • Vi vil øke bruken av solenergi. Om sommeren har vi godt med soltimer. Derfor har vi undersøkt potensialet for soloppvarming, varmtvann og solceller.
  • Vi vil bruke biodrivstoff. Teesside bygger Storbritannias første biodieselraffineri, og denne typen drivstoff blir stadig vanligere i landet. TK Home Solutions vil forplikte seg til å erstatte 15 prosent av sitt årlige dieselforbruk med biodiesel gjennom en ny ordning med drivstoffkort.
  • Vi vil redusere mengden forbrenningsavfall. TK Home Solutions sender i dag omkring 50 tonn plast til forbrenning årlig, og rundt 300 tonn med diverse avfall til fyllplasser. Vi vil organisere avfallshåndteringen vår på en måte som lar oss redusere dette mest mulig.
  • Vi vil fremme grønnere energi. TK Home Solutions vil jobbe for å få grønne strømpriser der det er mulig når vi skal reforhandle kraftforsyningen til den ene eller begge fabrikkene våre.

Har du spørsmål til noe av dette? Ta gjerne kontakt med oss.