thyssenkrupp Home Solutions er nå TK Home Solutions

Skip Navigation

Personvernerklæring

ERKLÆRING DATABESKYTTELSE

Personvern for eksisterende og potensielle kunder.

I vårt selskap verdsetter vi personvernet, og vi tar dine personopplysninger svært alvorlig. Dette inkluderer data fra både faste- og potensielle kunder.

Vår høyeste prioritet er å sikre at all databehandling utføres med den største forsiktighet og i samsvar med all relevant logivning, dette inkluderer også den generelle databeskyttelsesordningen (GDPR)

Vi følger strenge sikkerhetsprotokoller og overholder GDPR-loven for å sikre at persondata alltid håndteres med forsiktighet og respekt.

Les vår <<personvernerklæring >> for mer informasjon.

Vi setter pris på din interesse for selskapet vårt. Styret hos TK Home Solutions N.V. tar personvern på alvor. Nettstedene til TK Home Solutions N.V kan i hovedsak brukes uten at personopplysninger må oppgis. Hvis en bruker ønsker å benytte seg av spesielle tjenester fra selskapet vårt gjennom nettstedet, kan det imidlertid bli nødvendig å behandle personopplysninger. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig, og det ikke foreligger et rettslig grunnlag for slik behandling, innhenter vi som regel samtykke fra den det gjelder.

Behandling av personopplysninger som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer skjer alltid i samsvar med GDPR og i overensstemmelse med landsspesifikke personvernbestemmelser som TK Home Solutions N.V. er underlagt. Med denne personvernerklæringen ønsker selskapet å informere publikum om hvilken type personopplysninger vi samler inn, bruker og behandler, samt omfanget av og formålet med å behandle disse opplysningene. Videre blir registrerte personer informert om sine rettigheter gjennom denne personvernerklæringen.

Som behandlingsansvarlig har TK Home Solutions N.V innført mange tekniske og organisatoriske tiltak for så langt som mulig å sørge for uavbrutt beskyttelse av personopplysningene som behandles via dette nettstedet. Dataoverføring over Internett medfører imidlertid alltid en sikkerhetsrisiko, så absolutt beskyttelse kan ikke garanteres. Derfor gir vi alle registrerte personer mulighet til å oppgi personopplysninger gjennom alternative kanaler, for eksempel per telefon.

1. Definisjoner

Personvernerklæringen til TK Home Solutions N.V bygger på definisjonene som er brukt av EU ved utarbeidelsen av personvernforordningen (General Data Protection Regulation – GDPR). Personvernerklæringen vår er ment å være leselig og forståelig for både kundene og forretningspartnerne våre. For å sikre dette ønsker vi først å forklare begrepene som er brukt.

Vi benytter blant annet følgende begreper i denne personvernerklæringen:

a) personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (heretter kalt «den registrerte, en registrert person»). En fysisk person er å anse som identifiserbar hvis vedkommende kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av en identifikator som et navn eller ID-nummer, stedsopplysninger, en internettprofil eller ett eller flere særlige kjennetegn som beskriver den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

b) en registrert person, den registrerte

En registrert person er en identifisert eller identifiserbar fysisk person hvis personopplysninger blir behandlet av den behandlingsansvarlige.

c) behandling

Behandling er enhver prosess som finner sted med eller uten bistand fra automatiserte metoder, eller enhver prosess knyttet til behandling av personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, tilpasning eller endring, lesing, gjenfinning, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller andre former for tilgjengeliggjøring, sammenligning eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

d) begrensning av behandling

Begrensning av behandling er merking av lagrede personopplysninger med det formål å begrense fremtidig behandling av disse.

e) profilering

Profilering er enhver form for automatisert behandling som innebærer å bruke personopplysninger for å evaluere, analysere eller lage prognoser om visse personlige egenskaper knyttet til en fysisk person, særlig i forbindelse med personens arbeidsresultater, økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, bosted eller endring av bosted.

f) pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en bestemt registrert person uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at slike tilleggsopplysninger lagres atskilt og omfattes av tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene ikke kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

g) behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes. Dersom formålet med og metodene for behandlingen er tillatt i henhold til EUs lovverk eller nasjonal lovgivning, kan behandlingsansvarlig og spesifikke kriterier for utnevnelse av denne bestemmes i henhold til EUs lovverk eller nasjonal lovgivning.

h) databehandler

En databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

i) mottaker

En mottaker er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller annet organ som personopplysninger utleveres til, enten det dreier seg om en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en særskilt etterforskning i samsvar med EUs lovverk eller nasjonal lovgivning, skal imidlertid ikke anses som mottakere.

j) tredjepart

En tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller annet organ som ikke er den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehandleren eller de personer, som har fått fullmakt til å behandle personopplysninger ut fra den behandlingsansvarliges eller databehandlerens direkte instruks.

k) samtykke

Samtykke er enhver form for samtykke gitt frivillig av den registrerte for det aktuelle tilfellet, på en informert måte og uten misforståelser, i form av en erklæring eller en annen entydig handling av en bekreftende art, hvor den registrerte uttrykker at han eller hun samtykker til behandlingen av vedkommendes personopplysninger.

2. Den behandlingsansvarliges navn og adresse

Behandlingsansvarlig etter GDPR, annen personvernlovgivning som gjelder i EUs medlemsstater og andre bestemmelser tilsvarende personvernlovgivningen, er:

TK Home Solutions N.V.

Brobekkveien 38

Pb. 6877, 0504 Oslo

Norge

Telefon: 00 47 21 97 97 00

E-post: post.home.no@tkelevator.com

3. Personvernombudets navn og adresse

Den behandlingsansvarliges personvernombud er:

Hermann Dreesch

TK Elevator AG

TK Elevator Allee 1

D-45143 Essen

Tyskland

Tlf.: 0049 (0) 201 / 844 0

Alle registrerte personer kan når som helst kontakte personvernombudet vårt direkte for å stille spørsmål de måtte ha knyttet til personvern.

4. Mottakere

Hos TK Home Solutions N.V. og TK Elevator-konsernet er det bare de avdelinger som trenger tilgang til personopplysninger for å kunne yte tjenestene Home Solutions N.V tilbyr, som har denne rettigheten.

Når opplysninger om kunder og besøkende blir sendt videre til underleverandører, er det kun for at disse skal kunne konfigurere og montere produktene for kunden. Underleverandørene våre er kontraktforpliktet til å overholde taushetsplikten og kravene i personvernlovgivningen.

Opplysninger om interessenter, kunder og brukere blir overført til andre tjenesteytere som er leverandører til Home Solutions N.V, for eksempel innen følgende kategorier:

• IT-tjenester

• logistikk

• trykketjenester

• arkivering

• post og telekommunikasjon, konsulenttjenester, juridisk rådgivning, revisjon og assistanse

• risikostyring («compliance») og personvern

• salg

• kommunikasjon og kundeservice

Disse tjenesteyterne er kontraktforpliktet til å overholde taushetsplikten og kravene i personvernlovgivningen.

I visse tilfeller vil opplysninger bli overført til informasjonsbyråer som Schufa eller Boniversum. Utfyllende informasjon om databehandling hos informasjonsbyråene finnes i deres respektive personvernerklæringer.

5. Informasjonskapsler (cookies)

Nettstedene til TK Home Solutions N.V. bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som plasseres i et datasystem og lagres av en nettleser.

Et stort antall nettsteder og servere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt cookie ID. En cookie ID er en utvetydig identifikator for informasjonskapselen. Den består av en rekke bokstaver som brukes til å henvise nettsteder og servere til den nettleseren som informasjonskapselen ble lagret på. Slik kan nettsteder og servere som blir besøkt, skille mellom den individuelle nettleseren til den registrerte og andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En spesifikk nettleser kan bli gjenkjent og identifisert via den entydige cookie ID-en.

Ved hjelp av informasjonskapsler kan TK Home Solutions N.V. gi brukerne av dette nettstedet en tjeneste som er mer brukervennlig, og som ikke ville være mulig uten lagring av informasjonskapsler.

Ved hjelp av en informasjonskapsel kan informasjonen som tilbys på nettstedet vårt, optimaliseres for brukeren. Som tidligere forklart gjør informasjonskapsler det mulig for oss å gjenkjenne brukerne av nettstedet vårt. Hensikten med denne gjenkjenningen er å forenkle bruken av nettstedet vårt for brukerne. Brukere av et nettsted som benytter informasjonskapsler, trenger for eksempel ikke å skrive inn påloggingsopplysningene sine hver gang de besøker nettstedet, siden dette tas hånd om av nettstedet og informasjonskapselen som er lagret på brukerens datasystem. Et annet eksempel er informasjonskapselen til en handlekurv i en nettbutikk. Nettbutikken registrerer varene som en kunde har plassert i den virtuelle handlekurven ved hjelp av en informasjonskapsel.

Den registrerte personen kan når som helst forhindre at informasjonskapsler fra nettstedet vårt lagres ved å endre nettleserinnstillingene sine, slik at den ikke lenger lagrer informasjonskapsler. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er lagret, når som helst slettes ved hjelp av nettleseren eller annen programvare. Dette er mulig i alle moderne nettlesere. Hvis den registrerte deaktiverer funksjonen for lagring av informasjonskapsler i nettleseren, vil enkelte funksjoner på nettstedet vårt i noen tilfeller ikke fungere optimalt.

6. Registrering av generelle data og informasjon

Nettstedet til TK Home Solutions N.V. registrerer en liste med generelle data og informasjon hver gang det blir besøkt av en registrert person eller et automatisert system. Dataene og informasjonen blir lagret i serverens loggfiler. Følgende kan registreres:

(1) hvilken nettleser som brukes og i hvilken versjon, (2) operativsystem som brukes av det besøkende systemet, (3) nettstedet som det besøkende systemet kommer til vårt nettsted fra (kalt «referent»), (4) undernettstedene som det besøkende systemet på nettstedet vårt administrerer, (5) dato og tidspunkt for besøket på nettstedet, (6) IP-adressen, (7) internettleverandøren til det besøkende systemet og (8) andre liknende data og informasjon som kan brukes til å beskytte mot risiko i tilfelle angrep mot IT-systemene våre.

Når TK Home Solutions N.V. bruker slik generell data og informasjon, sporer vi dem ikke tilbake til den registrerte. Denne informasjonen er derimot nødvendig for å:

(1) vise innholdet på nettstedet vårt på riktig måte, (2) optimalisere innholdet på nettstedet og annonseringen for det, (3) sørge for at IT-systemene våre og teknologien til nettstedet fungerer som de skal, og (4) gi påtalemakten nødvendig informasjon til etterforskning og straffeprosess i tilfelle cyberangrep. TK Home Solutions N.V bruker derfor de anonymt innsamlede dataene til statistikk, men også for å styrke personvernet og datasikkerheten i selskapet, for i siste instans å sørge for et optimalt nivå av beskyttelse for de personopplysninger vi behandler. De anonyme dataene i loggfilene på serveren lagres atskilt fra alle personopplysninger som er oppgitt av en registrert person.

7. Registrering på nettstedet

Den registrerte kan selv velge å registrere seg på nettstedet til behandlingsansvarlig ved å oppgi personopplysninger. Under registeringsprosessen vil det i hvert enkelt registreringsskjema bli opplyst om hvilke personopplysninger som blir overført til behandlingsansvarlig. Personopplysningene som den registrerte legger inn, blir bare samlet inn og lagret av behandlingsansvarlig til intern bruk og egne formål. Behandlingsansvarlig kan videresende opplysningene til en eller flere ordrebehandlere, for eksempel et budfirma, som også bare bruker personopplysningene internt, på samme måte som behandlingsansvarlig.

Ved registrering på nettstedet til behandlingsansvarlig lagres IP-adressen tilordnet av internettleverandøren (ISP) til den registrerte, samt dato og tid for registreringen. Vi lagrer disse opplysningene fordi det er den eneste måten vi kan hindre misbruk av tjenestene våre, og fordi opplysningene ved behov kan brukes til å etterforske kriminelle handlinger. Lagring av disse opplysningene er derfor nødvendig for å beskytte behandlingsansvarlig. Videreformidling av disse opplysningene til tredjepart skjer normalt ikke, med mindre det foreligger en lovpålagt forpliktelse til slik formidling, eller hvis det skjer som et ledd i en straffeforfølgelse.

Registreringen av personopplysningene som den registrerte frivillig har oppgitt, gjør det mulig for behandlingsansvarlig å gi den registrerte innhold og tjenester av en karakter som gjør at de bare kan tilbys registrerte brukere. Registrerte personer kan når som helst endre personopplysninger som er oppgitt under registreringen, eller få opplysningene slettet i sin helhet fra datalageret til behandlingsansvarlig.

På oppfordring vil behandlingsansvarlig når som helst gi den registrerte informasjon om hva slags personopplysninger som er lagret om vedkommende. Videre vil behandlingsansvarlig korrigere eller slette personopplysninger på forespørsel eller instruks fra den registrerte, med mindre lovpålagte lagringsforpliktelser forhindrer dette. Den registrerte kan i denne forbindelse kontakte personvernombudet som er navngitt i denne personvernerklæringen og alle andre ansatte hos behandlingsansvarlig.

8. Abonnement på nyhetsbrevet vårt

Gjennom nettstedet til TK Home Solutions N.V kan brukeren velge å abonnere på selskapets nyhetsbrev. Skjemaet som brukes til dette, opplyser hvilke personopplysninger som vil bli overført til behandlingsansvarlig ved bestilling av nyhetsbrevet.

Gjennom nyhetsbrevet informerer TK Home Solutions N.V med jevne mellomrom kunder og forretningsforbindelser om selskapets produkter og tjenester. Den registrerte kan bare motta selskapets nyhetsbrev hvis vedkommende (1) har en gyldig e-postadresse og (2) registrerer seg for å motta nyhetsbrevet. Av juridiske grunner sender vi en e-postbekreftelse til e-postadressen som er oppgitt av den registrerte, før vi sender ut nyhetsbrevet (dobbel påmeldingsprosedyre). Denne e-postbekreftelsen lar oss kontrollere hvorvidt innehaveren av e-postadressen (den registrerte) har godkjent mottak av nyhetsbrevet.

Ved påmelding til nyhetsbrevet lagrer vi også IP-adressen (utstedt av internettleverandøren [IPS]) til datasystemet som den registrerte bruker på tidspunktet for påmelding, samt dato og tidspunkt for påmeldingen. Innsamlingen av disse dataene er nødvendig for å spore (potensielt) fremtidig misbruk av e-postadressen til en registrerte, og er derfor en juridisk dekning for behandlingsansvarlig.

Personopplysningene som blir samlet inn under registreringen for nyhetsbrevet, vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrevet. Abonnenter på nyhetsbrevet kan videre bli kontaktet per e-post hvis det skulle være nødvendig i forbindelse med driften av nyhetsbrevtjenesten, eller hvis registrering skulle bli nødvendig i denne sammenheng, noe som kan skje ved endringer i nyhetsbrevtjenesten eller i tilfelle tekniske problemer. Personopplysningene som samles inn knyttet til nyhetsbrevet, deles ikke med tredjeparter. Den registrerte kan når som helst si opp abonnementet på nyhetsbrevet vårt. Den registrerte kan når som helst trekke tilbake samtykket til lagring av personopplysninger som vedkommende ga oss for å kunne sende ut nyhetsbrevet. Hvert nyhetsbrev inneholder en lenke som kan brukes til å trekke tilbake samtykket. I tillegg er det mulig å si opp abonnementet på nyhetsbrevet direkte på den behandlingsansvarliges nettsted eller å informere behandlingsansvarlig om en slik beslutning på andre måter.

9. Sporing av nyhetsbrev

Nyhetsbrevene til TK Home Solutions N.V. inneholder såkalte «number pixels». En number pixel er et miniatyrbilde som legges inn i e-poster som sendes i HTML-format, for å muliggjøre lagring og analyse av loggfilen. Slik kan man utarbeide en statistisk evaluering av hvor vellykket en markedsføringskampanje på nettet har vært. Number Pixel forteller TK Home Solutions N.V. om, og i tilfelle når, en e-post ble åpnet av en registrerte, og hvilke lenker i e-posten den registrerte klikket på.

Personopplysninger som blir samlet inn via number pixels i nyhetsbrevene blir lagret og evaluert av behandlingsansvarlig for å optimalisere utsendelsen av nyhetsbrevet og ytterligere tilpasse innholdet i fremtidige brev til interessene til den registrerte. Personopplysningene videresendes ikke til tredjeparter. Registrerte personer har rett til når som helst å trekke tilbake den separate samtykkeerklæringen som ble sendt ut via den doble påmeldingsprosedyren. Etter at samtykket er trukket tilbake, vil behandlingsansvarlig slette personopplysningene som ble oppgitt. TK Home Solutions N.V vil automatisk anse en avmelding av nyhetsbrevabonnementet som en tilbaketrekking av samtykke.

10. Kontaktalternativer på nettstedet

Kontaktskjema

For å besvare forespørselen din, vil TK Home Solutions behandle følgende personopplysninger hvis de ble oppgitt i kontaktskjemaet: adresse, fornavn, etternavn, e-postadresse, gatenavn, postnummer, poststed, telefonnummer og innholdet i forespørselen din. Vi vil videresende personopplysningene dine hvis det er nødvendig for å svare på forespørselen din. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningene dine avhenger av forespørselen din og kan være ett av følgende: en avtale med deg (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav b, ditt samtykke (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav a eller vår berettigede interesse i å yte deg en god tjeneste, basert på en avveiing av interesser (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav f. IT-leverandørene våre hjelper oss med behandling av kontaktskjemaet som ordrebehandlere. Når behandling er basert på ditt samtykke, vil vi behandle opplysningene dine inntil du trekker tilbake ditt samtykke, eller – dersom behandling er basert på en avveiing av interesser – inntil du motsier deg dette, eller din forespørsel er blitt besvart. Hvis du ikke oppgir de opplysningene som er nødvendige for å kontakte deg og forstå og behandle forespørselen din, kan vi ikke behandle forespørselen. All annen informasjon er valgfri. Tjenesten er kun tilgjengelig for personer over 18 år.

Hvis vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav a, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Hvis vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av en avveiing av interesser (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav f, kan du når som helst motsette deg behandlingen.

I forbindelse med bruk av kontaktskjemaet behandler vi i tillegg informasjon om nettsiden du kom til nettstedet vårt fra (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav b. Denne informasjonen blir slettet senest etter 4 uker. Det er ikke teknisk mulig å bruke kontaktskjemaet uten å samle inn denne informasjonen.

Call-Us (gratis oppringningstjeneste), Hotline, oppringningstjeneste, Hotline (etter oppringningstjeneste)

TK Home Solutions vil behandle opplysningene du oppgir til oss i oppringningsskjemaet, samt andre opplysninger du oppgir til oss per telefon i forbindelse med produktkonsultasjonen du har bedt om eller for å behandle henvendelsen din (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav a. Vi vil videresende personopplysningene dine til mottakere når det er nødvendig for å besvare henvendelsen din. Ditt samtykke gjelder som rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene dine. (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav a. IT-tjenesteleverandørene våre fungerer som ordrebehandlere, og hjelper oss med driften av det nettbaserte kontaktskjemaet vårt. Hvis vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav a, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Hvis vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av en avveiing av interesser (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav f, kan du når som helst motsette deg dette. Hvis du ikke oppgir telefonnummeret ditt, kan vi ikke ringe deg tilbake. Ytterligere opplysninger er ikke nødvendig, men oppgi gjerne navnet ditt, slik at vi kan tiltale deg korrekt i samtalen. Denne tjenesten er bare tilgjengelig for personer over 18 år.

I forbindelse med bruk av kontaktskjemaet behandler vi i tillegg informasjon om nettsiden du kom til nettstedet vårt fra (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav b. Denne informasjonen blir slettet senest etter fire uker. Det er ikke teknisk mulig å bruke dette kontaktskjemaet uten å samle inn denne informasjonen.

Bestilling og forsendelse av gratis brosjyre

For å kunne besvare din forespørsel vil TK Home Solutions behandle følgende personopplysninger hvis du oppgir dem i kontaktskjemaet: tittel, fornavn, etternavn, e-postadresse, gateadresse, postnummer, poststed og telefonnummer. Brosjyren som er adressert til deg vil bli gitt videre til en budtjeneste. Ditt samtykke gjelder som rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene dine. (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav a. IT-tjenesteleverandørene våre fungerer som ordrebehandlere, og hjelper oss med driften av det nettbaserte kontaktskjemaet vårt. Hvis vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav a, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Hvis vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av en avveiing av interesser (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav f, kan du når som helst motsette deg dette. Hvis du ikke oppgir navn og adresse, kan vi ikke sende deg brosjyren. Ytterligere opplysninger er ikke nødvendig, men oppgi gjerne navnet ditt, slik at vi kan tiltale deg korrekt i samtalen. Denne tjenesten er bare tilgjengelig for personer over 18 år.

I forbindelse med bruk av kontaktskjemaet behandler vi i tillegg informasjon om nettsiden du kom til nettstedet vårt fra (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav b. Denne informasjonen blir slettet senest etter fire uker. Det er ikke teknisk mulig å bruke dette kontaktskjemaet uten å samle inn denne informasjonen.

11. Rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger

Behandlingsansvarlig behandler og lagrer personopplysningene til den registrerte kun i den tidsperioden det er nødvendig for å oppnå formålet med lagringen, eller hvis det er pålagt av aktuell myndighet for EUs direktiver og forordninger eller annen lovgivende myndighet eller reguleringsmyndighet som behandlingsansvarlig er underlagt.

Hvis formålet med lagringen ikke lenger kommer til anvendelse, eller hvis tidsperioden foreskrevet av aktuell myndighet for EUs direktiver og forordninger eller annen kompetent myndighet utløper, vil personopplysningene rutinemessig bli blokkert eller slettet i samsvar med regelverket.

12. Rettighetene til den registrerte

a) rett til bekreftelse

Aktuell myndighet for EUs direktiver og forordninger har bestemt at enhver registrert person har rett til å be om bekreftelse fra behandlingsansvarlig om hvorvidt personopplysninger om vedkommende blir behandlet. Hvis en registrert ønsker å utøve denne rettigheten til bekreftelse, kan vedkommende når som helst kontakte vårt personvernombud eller en annen ansatt hos behandlingsansvarlig.

b) rett til informasjon (innsyn)

Aktuell myndighet for EUs direktiver og forordninger har bestemt at enhver person som berøres av behandling av personopplysninger, til enhver tid har rett til å motta gratis informasjon fra behandlingsansvarlig angående lagrede personopplysningene knyttet til vedkommendes person, samt en kopi av denne informasjonen. Videre har aktuell myndighet for EUs direktiver og forordninger bestemt at den registrerte har rett til å motta informasjon om følgende:

• formålet med behandlingen

• kategoriene av personopplysninger som blir behandlet

• mottakerne eller kategoriene av mottakere som har mottatt eller vil motta personopplysninger, særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner

• om mulig den planlagte varigheten av datalagringen av personopplysninger eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for å bestemme varigheten

• i hvilken grad den registrerte har rett til å få korrigert eller slettet personopplysningene knyttet til vedkommende, til å begrense den behandlingsansvarliges behandling, eller til å motsette seg behandlingen

• i hvilken grad den registrerte har rett til å klage til en tilsynsmyndighet

• hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte: all tilgjengelig informasjon om opprinnelsen til opplysningene

• eventuelle automatiserte avgjørelser, herunder profilering som beskrevet i GDPR artikkel 22, nr. 1 og 4, og – i det minste i disse tilfellene – relevant informasjon om den underliggende logikken samt omfanget og de tiltenkte følgene av en slik behandling for den registrerte.

Videre har den registrerte også rett til å bli informert om hvorvidt personopplysninger er overført til tredjestat eller en internasjonal organisasjon. Hvis dette er tilfelle, har den registrerte også rett til å motta informasjon om de gjeldende garantiene i forbindelse med overføringen.

Hvis en registrert skulle ønske å utøve denne retten til innsyn, kan vedkommende når som helst kontakte vårt personvernombud eller en annen ansatt hos behandlingsansvarlig.

c) rett til korrigering

Aktuell myndighet for EUs direktiver og forordninger har bestemt at enhver person som berøres av behandling av personopplysninger, har rett til å be om umiddelbar korrigering av uriktige personopplysninger knyttet til sin person. Videre har den registrerte rett til, formålet med behandlingen tatt i betraktning, å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å framlegge supplerende tilleggsopplysninger.

Hvis en registrert skulle ønske å utøve denne retten til korrigering, kan vedkommende når som helst kontakte vårt personvernombud eller en annen ansatt hos behandlingsansvarlig.

d) rett til sletting («retten til å bli glemt»)

Aktuell myndighet for EUs direktiver og forordninger har bestemt at enhver person som berøres av behandling av personopplysninger, har rett til å be om at behandlingsansvarlig umiddelbart sletter personopplysningene knyttet til vedkommende, hvis en av de følgende begrunnelsene foreligger, og med mindre behandlingen er nødvendig:

• Personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn eller behandlet for.

• Den registrerte trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen, i henhold til GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav a eller artikkel 9, nr. 2, bokstav a, og det finnes ikke annet rettslig grunnlag for behandlingen.

• Den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til GDPR artikkel 21, nr. 1, og det ikke foreligger en mer tungtveiende berettiget interesse som begrunnelse for behandlingen, eller den registrerte kommer med innsigelse mot behandlingen i henhold til GDPR artikkel 21, nr. 2.

• Personopplysningene har blitt behandlet ulovlig.

• Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse etter EUs lovverk eller nasjonal lovgivning som den behandlingsansvarlige er underlagt.

• Personopplysningene ble samlet inn i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester i samsvar med GDPR artikkel 8, nr. 1.

Hvis en av begrunnelsene ovenfor foreligger og en registrerte ønsker å få slettet personopplysninger lagret av TK Home Solutions N.V, kan vedkommende når som helst kontakte vårt personvernombud eller en annen ansatt hos behandlingsansvarlig for dette formålet. Personvernombudet hos TK Home Solutions N.V eller en annen ansatt vil sørge for at forespørselen om sletting blir etterfulgt umiddelbart.

Hvis personopplysninger er blitt offentliggjort av TK Home Solutions N.V, og selskapet blir forpliktet til å fjerne personopplysninger som behandlingsansvarlig i henhold til GDPR artikkel 17, nr. 1, vil TK Home Solutions N.V. iverksette rimelige tiltak, herunder tekniske tiltak, tilgjengelig teknologi og gjennomføringskostnader tatt i betraktning, for å underrette andre ansvarlige parter som behandler de publiserte personopplysningene om at den registrerte har anmodet om at nevnte behandlingsansvarlige skal slette alle lenker til samt alle kopier eller reproduksjoner av nevnte personopplysninger, med mindre behandlingen er nødvendig. Personvernombudet hos TK Home Solutions N.V eller en annen ansatt vil sørge for at nødvendige handlinger blir utført i hvert enkelt tilfelle.

e) rett til begrensning av behandling

Aktuell myndighet for EUs direktiver og forordninger har bestemt at enhver person som berøres av behandling av personopplysninger, har rett til å be om at behandlingsansvarlig begrenser behandlingen dersom et av de følgende forhold gjør seg gjeldende:

• Den registrerte bestrider riktigheten av personopplysningene, for en tidsperiode som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige å kontrollere riktigheten av personopplysningene.

• Behandlingen er ulovlig, og den registrerte motsetter seg sletting av personopplysningene og i stedet anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses.

• Den behandlingsansvarlige ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men den registrerte likevel trenger for personopplysningene for å hevde, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

• Den registrerte har motsatt seg behandling i henhold til GDPR artikkel 21, nr. 1 og det ennå ikke er klart hvorvidt den behandlingsansvarliges berettigede grunner veier tyngre enn den registrertes.

Hvis en av begrunnelsene ovenfor foreligger, og en registrert ønsker å begrense personopplysninger som er lagret av TK Home Solutions N.V., kan vedkommende når som helst kontakte vårt personvernombud eller en annen ansatt hos behandlingsansvarlig for dette formålet. Personvernombudet hos TK Home Solutions N.V. eller en annen ansatt vil sørge for at begrensningen av behandlingen blir gjennomført.

f) rett til dataportabilitet

Aktuell myndighet for EUs direktiver og forordninger har bestemt at enhver registrert person berørt av behandling av personopplysninger har rett til å motta personopplysningene som er knyttet til vedkommende, eller som vedkommende har oppgitt til en behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Vedkommende har også rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, uten at det blir til hinder for den behandlingsansvarlige som personopplysningene ble gitt til, hvis behandlingen skjer under samtykke gitt i henhold til GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav a eller artikkel 9, nr. 2, bokstav a, eller i samsvar med en avtale etter GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b, og hvis behandlingen skjer ved hjelp av automatiske prosedyrer, med mindre behandlingen er nødvendig for å fullføre en oppgave som er i allmennhetens interesse eller skjer ved å utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

Videre, når den registrerte benytter seg av sin rett til å overføre opplysninger i samsvar med GDPR artikkel 20, nr. 1, har den registrerte rett til å få sine personopplysninger sendt direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen behandlingsansvarlig, så fremt dette er teknisk mulig og gitt at det ikke medfører at rettigheter og friheter som tilhører andre personer svekkes.

For å utøve retten til dataportabilitet kan den registrerte når som helst kontakte personvernombudet oppnevnt av TK Home Solutions N.V., eller en annen ansatt.

g) rett til å motsette seg behandling

Aktuell myndighet for EUs direktiver og forordninger har bestemt at enhver person som berøres av behandling av personopplysninger, til enhver tid har rett til å motsette seg behandling av personopplysninger knyttet til vedkommende som skjer etter GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav e og f, begrunnet med sin spesifikke situasjon. Dette gjelder også enhver profilering basert på disse bestemmelsene.

Når en registrert motsetter seg behandling, slutter TK Home Solutions N.V. å behandle personopplysningene, med mindre vi kan bevise at det foreligger tvingende grunner for behandlingen som går foran den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller for å hevde, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Hvis TK Home Solutions N.V. behandler personopplysninger i forbindelse med direktemarkedsføring, har den registrerte til enhver tid rett til å motsette seg behandling av personopplysninger til bruk for slike markedsføringsformål. Dette gjelder også profilering, i den grad dette er knyttet til direktemarkedsføring. Dersom den registrerte motsier seg behandling i forbindelse med direktemarkedsføring fra TK Home Solutions N.V., skal TK Home Solutions N.V. ikke lenger behandle personopplysningene til slike formål.

I tillegg har den registrerte rett til å motsette seg at TK Home Solutions N.V. behandler personopplysninger knyttet til vedkommende for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål på grunnlag av forhold knyttet til vedkommendes spesifikke situasjon, i samsvar med GDPR artikkel 89, nr. 1, med mindre slik behandling er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

For å utøve retten til å motsette seg behandling kan den registrerte når som helst kontakte personvernombudet oppnevnt av TK Home Solutions N.V. eller en annen ansatt. I forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester og uten hensyn til direktiv 2002/58/EF kan den registrerte også utøve sin rett til å protestere ved hjelp av automatiserte midler ved bruk av tekniske spesifikasjoner.

h) automatiserte avgjørelser i et enkelt tilfelle, herunder profilering

Aktuell myndighet for EUs direktiver og forordninger har bestemt at enhver person som berøres av behandling av personopplysninger, har rett til ikke å bli gjenstand for avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling, herunder profilering, som har juridiske konsekvenser for eller på annen måte i betydelig grad påvirker vedkommende, med mindre avgjørelsen (1) er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom den registrerte og behandlingsansvarlig, eller (2) er tillatt i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rettssystem som den behandlingsansvarlige er underlagt, og disse bestemmelsene inneholder juridiske tiltak for å verne den registrertes rettigheter, friheter og berettigede interesser, eller (3) er basert på den registrertes uttrykkelige samtykke.

Skulle avgjørelsen (1) være nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom den registrerte og behandlingsansvarlig eller (2) være basert på den registrertes uttrykkelige samtykke, vil TK Home Solutions N.V. gjennomføre rimelige tiltak for å verne den registrertes rettigheter og friheter og berettigede interesser, i det minste retten til menneskelig inngripen fra den behandlingsansvarlige, til å uttrykke sine synspunkter og til å bestride avgjørelsen.

Skulle den registrerte ønske å utøve denne retten i forbindelse med automatisert beslutningstaking, kan vedkommende når som helst kontakte vårt personvernombud eller en annen ansatt hos behandlingsansvarlig.

i) retten til å trekke tilbake samtykke under personvernforordningen

Aktuell myndighet for EUs direktiver og forordninger har bestemt at enhver person som berøres av behandling av personopplysninger, har rett til når som helst å trekke tilbake sitt samtykke til behandling av personopplysninger.

Skulle en registrert person ønske å utøve denne retten til å trekke tilbake sitt samtykke, kan vedkommende når som helst kontakte vårt personvernombud eller en annen ansatt hos behandlingsansvarlig.

13. Personvern i forbindelse med jobbsøknader og under søknadsprosessen

Behandlingsansvarlig samler inn og behandler personopplysninger for å gjennomføre søknadsprosessen. Prosessen kan også foregå elektronisk. Dette er særlig tilfelle hvis en søker sender søknadspapirer til behandlingsansvarlig elektronisk (for eksempel per e-post eller via et skjema på nettstedet). Hvis behandlingsansvarlig inngår en ansettelseskontrakt med en søker, blir de overførte opplysningene lagret for å kunne administrere ansettelsesforholdet i samsvar med lover og regler. Hvis det ikke inngås noen ansettelseskontrakt mellom behandlingsansvarlig og søkeren, vil søknadsdokumentene automatisk bli slettet to måneder etter utsendelse av avslagsbrevet, med mindre andre berettigede interesser hos behandlingsansvarlig forhindrer sletting. Et eksempel på en berettiget interesse som omtalt i punktet ovenfor, er plikt til å fremlegge bevis i en rettssak i henhold til den tyske antidiskrimineringsloven (AGG).

14. Personvernbestemmelser for integrasjon og bruk av affilinet

Behandlingsansvarlig har integrerte komponenter fra affilinet på dette nettstedet. Affilinet er et tysk affiliate-nettverk som tilbyr såkalt «affiliate marketing».

Affiliate marketing er en nettbasert form for salg som gjør at kommersielle operatører av nettsteder, såkalte forhandlere eller annonsører, kan inkludere annonsering som normalt betales for per klikk eller med salgsprovisjon på tredjeparts nettsteder, altså nettstedene til salgspartnerne som også kalles «affiliates» eller utgivere. Via affiliate-nettverk kan forhandlere lage en annonse, f.eks. et banner eller en annen egnet form for nettannonse, som en affiliate deretter legger inn på sitt nettsted eller fremmer via andre kanaler, f.eks. gjennom nøkkelordannonsering eller e-postmarkedsføring.

Operatøren av Affilinet er affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, DE-80637 München, Tyskland.

affilinet bruker en informasjonskapsel som lagres på IT-systemet til den registrerte. Informasjonskapslenes funksjon er forklart ovenfor. Sporingskapselen til affilinet lagrer ingen personopplysninger. Det er bare identifikasjonsnummeret til affiliate, det vil si partneren som videresender den potensielle kunden, som blir lagret, i tillegg til referansenummeret til den besøkende på nettstedet og annonsen vedkommende har klikket på. Formålet med å lagre disse dataene er å utføre provisjonsbetalingene mellom en forhandler og en affiliate som håndteres via affiliate-nettverket, altså affilinet.

Som nevnt ovenfor kan den registrerte når som helst forhindre at informasjonskapsler lagres via nettstedet vårt ved å endre innstillingene i nettleseren sin, og motsetter seg da at informasjonskapsler lagres permanent. En slik innstilling i nettleseren vil også gjøre det umulig for affilinet å lagre en informasjonskapsel på IT-systemet til den registrerte. I tillegg kan informasjonskapsler som affilinet allerede har lagret når som helst slettes via nettleseren eller annen programvare.

De gjeldende personvernbestemmelsene til Affilinet kan leses hos https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz

15. Personvernbestemmelser for bruk av Facebook

Behandlingsansvarlig har integrerte komponenter fra Facebook på dette nettstedet. Facebook er et sosialt nettverk.

Et sosialt nettverk er en sosial møteplass, et nettsamfunn som lar brukerne kommunisere seg imellom og samhandle i det virtuelle rom. Et sosialt nettverk kan brukes til å utveksle meninger og erfaringer og gir internettsamfunnet muligheten til å tilgjengeliggjøre personlig eller kommersiell informasjon. Facebook lar blant annet brukerne av det sosiale nettverket opprette private profiler, laste opp bilder og skape et nettverk med venner.

Selskapet som driver Facebook, er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Behandlingsansvarlig for personopplysninger til registrerte personer som bor utenfor USA og Canada, er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hver gang en registrert besøker en av sidene på dette nettstedet som drives av behandlingsansvarlig og som har en integrert komponent fra Facebook (Facebook-plugin), vil nettleseren via den aktuelle Facebook-komponenten på IT-systemet til den registrerte automatisk be om at Facebook laster ned et bilde av Facebook-komponenten. Du finner en oversikt over alle Facebook-komponenter på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Ved hjelp av denne tekniske prosedyren blir Facebook informert om hvilke sider på nettstedet vårt den registrerte besøker.

Hvis den registrerte samtidig er logget inn på Facebook, vil Facebook bli informert hver gang vedkommende besøker nettstedet vårt, og om hvilke sider på nettstedet vårt den registrerte besøker i løpet av økten. Denne informasjonen blir samlet inn av Facebook-komponenten og knyttet til Facebook-kontoen til den registrerte. Hvis den registrerte klikker på en av Facebook-knappene som er integrert på nettstedet vårt, for eksempel «liker»-knappen, eller sender inn en kommentar, vil Facebook knytte denne informasjonen til den personlige Facebook-brukerkontoen til den registrerte og lagre disse personopplysningene.

Hvis vedkommende er logget inn på Facebook samtidig som han eller hun besøker nettstedet informeres Facebook om at den registrerte har besøkt nettstedet vårt via Facebook-komponenten. Dette skjer uavhengig av om den registrerte klikker på Facebook-komponenten eller ikke. Hvis den registrerte vil unngå at denne informasjonen blir overført til Facebook på denne måten, kan dette gjøres ved å logge ut av Facebook-kontoen før man går inn på nettstedet vårt.

Retningslinjene publisert av Facebook, som kan leses på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, gir informasjon om innhenting, behandling og bruk av personopplysninger hos Facebook. Retningslinjene forklarer også hvilke alternativer som er tilgjengelig hos Facebook for å beskytte privatsfæren til den registrerte. I tillegg finnes det flere applikasjoner for å forhindre dataoverføring til Facebook, for eksempel Facebook-blokkereren fra Webgraph, som kan lastes ned fra http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Den registrerte kan bruke slike applikasjoner for å forhindre overføring av opplysninger til Facebook.

16. Personvernbestemmelser i forbindelse med bruk av Google Analytics (med anonymiserende funksjon)

Behandlingsansvarlig har integrerte komponenter fra Google Analytics på dette nettstedet. Google Analytics er en tjeneste for nettanalyse. Nettanalyse er innsamling og evaluering av data om atferden til brukere på nettsteder. Tjenester for nettanalyse kan blant annet registrere data om hvilket nettsted en registrert kom til et nettsted fra (en «referent»), hvilke sider på nettstedet som ble besøkt, og hvor ofte og hvor lenge siden ble besøkt. Tjenester for nettanalyse brukes vanligvis for å optimalisere et nettsted og utføre en nytte-kostnadsanalyse av nettannonsering.

Selskapet som driver Google Analytics-komponenten er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Behandlingsansvarlig bruker den ekstra referansen «_gat._anonymizeIp» for nettanalyse via Google Analytics. Hvis besøket på nettstedet vårt skjer fra et medlemsland i EU eller EØS, bruker Google referansen til å forkorte og anonymisere IP-adressen til den registrerte.

Formålet med Google Analytics-komponenten er å analysere trafikken på nettstedet vårt. Google bruker blant annet den innhentede informasjonen til å evaluere bruken av nettstedet vårt, lage rapporter som viser aktiviteten på nettstedet, og yte tilleggstjenester knyttet til bruken av det.

Google Analytics bruker en informasjonskapsel på IT-systemet til den registrerte. Informasjonskapsler er forklart ovenfor. Ved å legge inn informasjonskapselen kan Google analysere bruken av nettstedet vårt. Hver gang en registrert åpner en av sidene på dette nettstedet som drives av behandlingsansvarlig og har en komponent fra Google Analytics integrert, vil nettleseren på IT-systemet til den registrerte automatisk be om at disse dataene blir overført til Google for analyse via Google Analytics-komponenten. Ved hjelp av denne tekniske prosedyren får Google personopplysninger som IP-adressen til den registrerte, slik at blant annet Google kan spore brukeren og klikkene og deretter beregne provisjonsutbetalingene.

Ved hjelp av informasjonskapselen blir det lagret personopplysninger som tidspunktet for den registrertes besøk på nettstedet, samt hvor vedkommende besøkte nettstedet fra og hvor ofte. Ved hvert besøk på nettstedene våre blir disse personopplysningene (inkludert IP-adressen til den registrerte) sendt til Google i USA. Personopplysningene blir lagret av Google i USA. I visse situasjoner vil Google utlevere disse personopplysningene som er innhentet via den tekniske prosedyren.

Som nevnt ovenfor, kan den registrerte når som helst forhindre lagring av informasjonskapsler via nettstedet vårt ved å endre innstillingene i nettleseren sin, og motsetter seg da at informasjonskapsler lagres permanent. En slik nettleserinnstilling vil også gjøre det umulig for Google å lagre informasjonskapsler i IT-systemet til den registrerte. I tillegg kan informasjonskapsler som Google Analytics allerede har lagret, når som helst slettes via en nettleser eller annen programvare.

Videre kan den registrerte motsette seg og forhindre lagring av dataene som Google Analytics genererer i forbindelse med bruken av dette nettstedet, samt Googles behandling av disse dataene. For å gjøre dette må den registrerte laste ned og installere et nettlesertillegg fra https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dette nettlesertillegget informerer Google Analytics via JavaScript om at ingen data eller informasjon knyttet til besøk på nettsteder skal overføres til Google. Når en registrert person installerer nettlesertillegget, anser Google det som at vedkommende motsetter seg lagring. Hvis IT-systemet til den registrerte blir slettet, formatert eller installert på nytt på et senere tidspunkt, må den registrerte gjenta installeringen av nettlesertillegget for å deaktivere Google Analytics. Når den registrerte, eller en annen person som den registrerte har gitt autorisasjon, har avinstallert nettlesertillegget, er det mulig å installere eller aktivere det på nytt.

Ytterligere informasjon og Googles gjeldende personvernbestemmelser kan leses på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/de.html, og du finner mer informasjon om Google Analytics via denne lenken: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/

17. Personvernbestemmelser for bruk av Google Remarketing

Behandlingsansvarlig har integrert Google Remarketing-tjenester på dette nettstedet. Google Remarketing er en Google AdWords-funksjon som gjør at et selskap kan få plassert annonser mellom annet innhold på nettsteder som internettbrukere tidligere har besøkt. Ved bruken av Google Remarketing kan selskaper lage brukertilpasset markedsføring og vise annonser som er av interesse for internettbrukeren.

Selskapet som driver Google Remarketing er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er å få relevante annonser plassert blant annet innhold. Google Remarketing gjør at vi kan vise annonser via annonsenettverket til Google eller på andre nettsteder som er spesialtilpasset til internettbrukernes individuelle krav og interesser.

Google Remarketing lagrer en informasjonskapsel på IT-systemet til den registrerte. Informasjonskapsler er forklart ovenfor. Ved å legge inn informasjonskapselen kan Google gjenkjenne den besøkende på nettstedet vårt når vedkommende besøker andre nettsteder som også er medlemmer av Googles markedsføringsnettverk. Ved hvert besøk på et nettsted som har integrert Google Remarketing, identifiserer nettleseren til den registrerte seg automatisk overfor Google. Ved hjelp av denne tekniske prosedyren får Google kjennskap til personopplysninger, som brukerens IP-adresse og surfeatferd, som Google blant annet bruker for å vise interessante annonser plassert mellom annet innhold.

Ved hjelp av informasjonskapselen lagres personopplysninger, f.eks. hvilke nettsteder den registrerte har besøkt. Ved hvert besøk på nettstedene våre blir disse personopplysningene (inkludert IP-adressen til den registrerte) sendt til Google i USA. Personopplysningene blir lagret av Google i USA. I visse situasjoner kan Google utlevere disse personopplysningene som er samlet via den tekniske prosedyren.

Som nevnt ovenfor kan den registrerte når som helst forhindre lagring av informasjonskapsler via nettstedet vårt ved å endre innstillingene i nettleseren sin, og motsetter seg da at informasjonskapsler lagres permanent. En slik innstilling i nettleseren vil også gjøre det umulig for Google å lagre en informasjonskapsel på IT-systemet til den registrerte. I tillegg kan informasjonskapsler som Google Analytics allerede har lagret når som helst slettes via en nettleser eller annen programvare.

Videre har den registrerte muligheten til å motsette seg annonser fra Google som er tilpasset ut fra vedkommendes interesser. For å gjøre dette må den registrerte aktivere lenken www.google.de/settings/ads i alle nettlesere vedkommende bruker, og endre de nødvendige innstillingene der.

Ytterligere informasjon og Googles gjeldende personvernbestemmelser kan leses på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

18. Personvernbestemmelser for bruk av Google+

Behandlingsansvarlig har integrert Google+-knappen som en komponent på dette nettstedet. Google+ er et sosialt nettverk. Et sosialt nettverk er en sosial møteplass, et nettverkssamfunn som lar brukerne kommunisere seg imellom og samhandle i det virtuelle rom. Et sosialt nettverk kan brukes til å utveksle meninger og erfaringer og gir internettsamfunnet muligheten til å tilgjengeliggjøre personlig eller kommersiell informasjon. Google+ lar blant annet brukerne av det sosiale nettverket opprette private profiler, laste opp bilder og lage et nettverk med venner.

Selskapet som opererer Google+ er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang en registrert besøker en av sidene på dette nettstedet som drives av behandlingsansvarlig og som har en integrert Google+-knapp, vil nettleseren på IT-systemet til den registrerte automatisk be om at et bilde av Google+-knappen blir lastet ned av Google via Google+-knappen. Ved hjelp av denne tekniske prosedyren får Google informasjon om hvilke sider på nettstedet vårt den registrerte besøker. Ytterligere informasjon om Google+ finnes på https://developers.google.com/+/.

Hvis den registrerte samtidig er logget inn på Google+, vil Google bli informert hver gang vedkommende besøker nettstedet vårt, og om hvilke konkrete sider på nettstedet vårt den registrerte besøker så lenge besøket varer. Denne informasjonen blir samlet inn av Google+-knappen og knyttet til Google+-kontoen til den registrerte.

Hvis den registrerte klikker på en av Google+-knappene integrert i nettstedet vårt og sender en Google+1-anbefaling, vil Google knytte denne informasjonen til den personlige Google+-brukerkontoen til den registrerte og lagre disse personopplysningene. Google lagrer Google+1-anbefalingen til den registrerte og gjør den offentlig tilgjengelig i samsvar med vilkårene som er avtalt med den registrerte. Google+-anbefalingen blir deretter lagret og behandlet sammen med andre personopplysninger, som navnet på Google+-kontoen som brukes av den registrerte og bildet lagret der eller i andre Google-tjenester, f.eks. søkeresultater fra Google-søk, Google-kontoen til den registrerte eller på andre steder, slik som nettsteder eller i forbindelse med annonser. Videre kan Google sammenstille besøket på dette nettstedet med andre personopplysninger lagret av Google. Google lagrer også slike personopplysninger med henblikk på å forbedre eller optimalisere de ulike tjenestene de tilbyr.

Via Google+-knappen blir Google informert om at den registrerte har besøkt nettstedet vårt, hvis vedkommende var logget inn på Google+ da han eller hun besøkte nettstedet vårt. Dette skjer uavhengig av om den registrerte klikker på Google+-knappen eller ikke.

Hvis den registrerte ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Google, kan dette forhindres ved å logge ut av Google+-kontoen før besøk på nettstedet vårt.

Ytterligere informasjon og Googles gjeldende personvernbestemmelser kan leses på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ytterligere informasjon om Google+-knappen finner du på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

19. Personvernbestemmelser for bruk av Google AdWords

Behandlingsansvarlig har integrert Google AdWords i dette nettstedet. Google AdWords er en nettbasert annonsetjeneste som gir annonsører adgang til å vise annonser i søkeresultater på Google og i Googles annonsenettverk. Google AdWords gir annonsører mulighet til å velge visse nøkkelord på forhånd som gjør at en annonse kun blir vist i søkeresultatene på Google hvis brukeren besøker et søkeresultat i søkemotoren som er relevant for nøkkelordet. I Googles annonsenettverk er annonsene distribuert mellom relevante nettsteder ved hjelp av en automatisk algoritme og i samsvar med nøkkelord som er valgt i forkant.

Selskapet som drifter tjenestene til Google AdWords er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er å markedsføre nettstedet vårt ved å annonsere på nettsteder som er spesialtilpasset til interesser og i søkeresultatene til Googles søkemotor, i tillegg til inkludering av tredjepartsannonsering på vårt nettsted.

Hvis en registrert kommer over nettstedet vårt via en Google-annonse, lagrer Google en såkalt conversion cookie på IT-systemet til den registrerte. Informasjonskapsler er forklart ovenfor. En conversion cookie utløper etter tretti dager og blir ikke brukt til å identifisere den registrerte. Hvis en conversion cookie ikke har utløpt, viser den hvorvidt visse undersider på nettstedet vårt ble besøkt, f.eks. handlekurven i nettbutikken vår. Ved hjelp av en conversion cookie kan både vi og Google se hvorvidt en registrert som fant nettstedet vårt via en AdWord-annonse, genererte et salg, altså at vedkommende kjøpte en vare eller avbrøt transaksjonen.

Google bruker data og informasjon som blir generert gjennom bruken av conversion cookies til å lage statistikk over besøk på nettstedet vårt. Vi bruker denne besøksstatistikken til å regne ut det samlede antallet brukere som ble henvist til oss via AdWords-annonser, med andre ord hvor vellykket de ulike AdWords-annonsene var, slik at vi kan optimalisere AdWords-annonsene våre for fremtiden. Verken vårt selskap eller andre annonsekunder hos Google mottar informasjon fra Google som gjør at den registrerte kan identifiseres.

Personopplysninger, som hvilke nettsteder den registrerte har besøkt, blir lagret ved hjelp av informasjonskapselen. Ved hvert besøk på nettstedene våre blir disse personopplysningene (inkludert IP-adressen til den registrerte bruker) sendt til Google i USA. Personopplysningene blir lagret av Google i USA. I visse situasjoner vil Google utlevere disse personopplysningene som er samlet inn via den tekniske prosedyren.

Som nevnt ovenfor kan den registrerte når som helst forhindre lagring av informasjonskapsler via nettstedet vårt ved å endre innstillingene i nettleseren sin, og motsetter seg da at informasjonskapsler lagres permanent. En slik innstilling i nettleseren vil også gjøre det umulig for Google å lagre en informasjonskapsel i IT-systemet til den registrerte. I tillegg kan informasjonskapsler som Google AdWords allerede har lagret, når som helst slettes via en nettleser eller annen programvare.

Videre har den registrerte muligheten til å motsette seg mottak av Google-annonser spesialtilpasset til vedkommendes interesser. For å gjøre dette må den registrerte aktivere lenken www.google.de/settings/ads i alle nettlesere vedkommende bruker og endre de nødvendige innstillingene der.

Ytterligere informasjon og Googles gjeldende personvernbestemmelser kan leses på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

20. Personvernbestemmelser for bruk av Google Tag Manager

TK Home Solutions bruker Google Tag Manager, som ikke samler inn personopplysninger. Dette verktøyet administrerer tagger, som i sin tur samler inn data i visse tilfeller. Google Tag Manager har ingen adgang til disse dataene. Hvis deaktivering blir gjort på domene- eller informasjonskapselnivå, gjelder deaktiveringen også for alle sporings-tagger som ble lagt inn med Google Tag Manager. Du finner Googles personvernmelding om Google Tag Manager her: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

21. Personvernbestemmelser for bruk av Google reCAPTCHA

TK Home Solutions bruker Google reCAPTCHA. Tjenesten leveres av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google reCAPTCHA gjør det mulig for oss å verifisere at alle data som legges inn på nettstedet vårt (for eksempel ved bruk av kontaktskjema), blir gjort av et menneske, og ikke av et automatisert dataprogram.

Derfor analyserer reCAPTCHA atferden til de besøkende på nettstedet basert på ulike kriterier. Analysen starter automatisk med én gang en besøkende ankommer nettstedet. For å gjennomføre analysen evaluerer reCAPTCHA ulike data (for eksempel IP-adressen, hvor lenge den besøkende har vært på nettstedet og brukerens musebevegelser). reCAPTCHA-analysen utføres i sin helhet i bakgrunnen. Det rettslige grunnlaget for dette er GDPR art. 6, nr. 1, bokstav f. Vi har en berettiget interesse av å finne ut om funksjonene på nettstedet vårt (f.eks. et kontaktskjema) blir brukt av et menneske eller en maskin, og i å beskytte nettstedet mot misbruk, automatisk rekognosering og spam.

Dataene som samles inn under analysen, vil bli videresendt til Google (rettslig grunnlag: EU-U.S. Privacy Shield).

For ytterligere informasjon om Google reCAPTCHA og Googles personvernpolicy, se følgende lenker:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

22. Personvernbestemmelser for bruk av YouTube

TK Home Solutions bruker såkalte plugins fra det Google-drevne nettstedet YouTube. YouTube leveres av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Hvis du besøker et nettsted som inneholder en YouTube-plugin, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til YouTubes servere. Den forteller YouTube-serveren hvilke av sidene våre du har besøkt.

Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din når du besøker eller bruker en side på nettstedet vårt med en innebygd YouTube-plugin, vil YouTube kunne knytte besøket på nettstedet vårt direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

Vi bruker YouTube og YouTube-pluginen på nettstedet vårt for å forbedre presentasjonen av nettinnholdet og tilbudene våre. Dette er en berettiget interesse vi har. Det rettslige grunnlaget for dette er GDPR art. 6, nr. 1, bokstav f.

For ytterligere informasjon om YouTubes anvendelse av brukerdata, se YouTubes personvernpolicy her: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

23. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav a, er det rettslige grunnlaget for behandlingsaktivitetene selskapet vårt utfører, og som vi innhenter samtykke til i forbindelse med et spesifikt formål. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, noe som for eksempel er tilfellet med behandlingsaktiviteter som er nødvendige for å levere varer, yte tjenester eller betale ut vederlag, er behandlingen basert på GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b. Det samme gjelder for behandlingsaktiviteter som er nødvendige for å utføre handlinger i forkant av avtaleinngåelse, som å svare på henvendelser i forbindelse med produktene og tjenestene våre. Hvis selskapet vårt blir pålagt en rettslig forpliktelse som fører til at behandling av personopplysninger blir nødvendig, for eksempel for å innfri skatteforpliktelser, er behandlingen basert på GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav c. I sjeldne tilfeller kan behandling av personopplysninger bli nødvendig for å beskytte de vitale interessene til den registrerte eller en annen fysisk person. Dette vil for eksempel være tilfelle hvis en besøkende til selskapet vårt blir skadet og vedkommendes navn, alder, opplysninger om helseforsikring og annen livsviktig informasjon må oppgis til lege, sykehus eller annen tredjepart. Behandlingen vil da være basert på GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav d. Endelig kan behandling være basert på GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav f. Behandlingsaktiviteter baseres på denne bestemmelsen, som ikke faller inn under noen av de ovennevnte punktene, når behandling er nødvendig for å beskytte en berettiget interesse til selskapet vårt eller en tredjepart, med mindre interessene eller de grunnleggende rettighetene og frihetene til den registrerte veier tyngre. Vi har derfor særskilt lov til å foreta slike behandlingsaktiviteter fordi disse er uttrykt i særbestemmelser i EUs lovverk. Av dette følger en betraktning om at berettiget interesse kan forutsettes hvis den registrerte er kunde hos den behandlingsansvarlige (GDPRs fortale punkt. 45, annet punktum).

24. Berettigede interesser som behandlingsansvarlig eller en tredjepart påberoper seg ved behandlingsaktiviteter

Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav f, har vi en berettiget interesse i å utføre forretningsaktivitetene våre til det beste for alle våre ansatte og aksjeeiere.

25. Lagring av personopplysninger

Kriteriene for hvor lenge personopplysninger lagres er de respektive lovfestede lagringstidene. Når lagringstiden er utløpt, blir de aktuelle opplysningene rutinemessig slettet, med mindre de fremdeles er nødvendige for å oppfylle eller inngå en avtale.

26. Lov- eller avtalefestede bestemmelser om utlevering av personopplysninger, nødvendighet for å inngå kontrakten; den registrertes plikt til å oppgi personopplysninger; potensielle konsekvenser ved å ikke oppgi personopplysninger

Vi vil påpeke at det utlevering av personopplysninger i visse tilfeller er pålagt ved lov (for eksempel skattelovgivning) eller kontraktbestemmelser (for eksempel informasjon vedrørende avtaleparter). For å kunne inngå en avtale kan det være nødvendig at en registrert person oppgir personopplysninger til oss, som vi deretter må behandle. Den registrerte er for eksempel forpliktet til å oppgi personopplysninger hvis selskapet vårt inngår en avtale med vedkommende. Hvis personopplysningene ikke oppgis, er det ikke mulig å inngå en avtale med den registrerte. Før den registrerte oppgir personopplysninger, må vedkommende kontakte personvernombudet vårt. Personvernombudet vil i hvert enkelt tilfelle gi den registrerte råd om hvorvidt overlevering av personopplysninger er pålagt ved lov eller avtale eller er nødvendig for å inngå avtalen, om hvorvidt det foreligger en plikt til å oppgi personopplysninger, samt konsekvensene av ikke å oppgi personopplysningene.

27. Automatiserte avgjørelser

Som et ansvarlig selskap benytter vi oss ikke av automatiserte avgjørelser eller profilering.