thyssenkrupp Home Solutions er nå TK Home Solutions

Skip Navigation

Få maks plassutnyttelse med en Flexstep

Flexstep vers ramper

Man kan forsere mindre nivåforskjelle på flere måter; med ramper, løfteplattformer og med kombinertløsninger. Hvordan velger man riktig løsning til riktig lokale? Hva er problemstillingen? Mulighetene er mange og varierte, og det er mange hensyn man må ta. Hvor stor plass av et lokale skal man benytte for å forsere nivåforskjeller, til hvilket formål og hvilke regler man må forholde seg til.

Flexstep eller rampe

Et godt eksempel er et kontorbygg i Oslo, hvor huseier leier ut kontorlokaler. Lokalene har utgang til en stor terasse og det er en nivåforskjell på kun 47 cm som skal forseres.

I denne etasjen har de valgt en rampeløsning slik at rullestolbrukere skal ha tilgang til uteområdet. Denne rampen er 7m lang, inkludert bredden på trappen, trappen stikker ut 3,5 meter.

Dette utgjør en plassbruk på hele 24,5 m2 av kontorbygget.

Kvadratmeterprisen i Norge er høy, og i de aller fleste offentlige lokaler må man tenke plasseffektivitet. Hva koster en kontorplass? Hvor stor inntjening har et restaurantbord? Hvordan spare plass samtidig som man tilrettelegger for rullestolbrukere?

Flexstep kontorbygg

I etasjen over, i samme bygg, er det helt lik utforming på lokalet som i etasjen under. Her har de valgt lavløfteren Flexstep som hjelpemiddel for å forsere nivåforskjellen.

Lavløfteren tar 0,972 m2 av plassen som trapp og 1,716 m2 som plattform. Her er plassbruken under 1m2 når den står som trapp og knappe 1,7 m2 når den blir benyttet som løfteplattform.

I denne casen, leier kunden ut et lokale med et visst antall kontorplasser. De trenger flere plasser per m2 og ønsker å bytte ut rampen med den samme løsningen som er i etasjen over.

Ved å utføre denne endringen, sparer de totalt 22,8m2, og får dermed 3 - 4 nye kontorplasser.

TEK 17 forskriften § 12-15 a), beskriver følgende:

«Atkomster til balkong, terrasse, uteplass og lignende skal være trinnfrie i arbeids- og publikumsbygninger og på boenhetens inngangsplan. Hensikten med kravet er å sikre likestilt bruk av balkonger, terasser og uteplasser»

Dette kan løses på mange måter innenfor gitte regelverk, men det man også bør tenke på, er hvor mye plass man kan bruke av et lokale for denne tilretteleggingen, samtidig som man ivaretar sikkerhet og estetikk.

Butikker, restauranter og kontorlokaler

Kvadratmeterprisen i Norge er høy, og i de aller fleste offentlige lokaler må man tenke plasseffektivitet. Hva koster en kontorplass? Hvor stor inntjening har et restaurantbord? Hvordan spare plass samtidig som man tilrettelegger for rullestolbrukere?

På O’Leary’s på Hamar, en stor restaurant og pub, var det viktig å beholde plass og å ikke skape flaskehalser på de mindre nivåforskjellene.

Flexstep Hamar

Her har de valgt to Flexstep ved siden av hverandre. Den ene er montert som en statisk trapp og den andre er en løfteplattform. På denne måten ivaretas TEK 17 forskriften, utforming og farger i lokalet, sikkerhet og god plassutnyttelse.

Til daglig står de som trapper og sikrer flyt i området når det er større folkemengder. Når den ene trappen skal benyttes som løfteplattform, vil den ved et knappetrykk endre seg til en rullestolheis og automatisk gå tilbake til utgangsposisjonen som en trapp, etter bruk.